REGLEMENT ReDaVo (Recreatief damesvoetbal)

SEIZOEN 2023-2024

Aansluiting ploegen

 • Elke ploeg dient een aansluitingsformulier in te vullen en een waarborg van 150 Euro te storten op rekeningnr. BE97 0639 5037 8349 met vermelding van de naam van de ploeg, vóór 1 september. Bij laattijdige betaling van het voorschot zal een boete aangerekend worden (10 Euro na 1 september, 20 Euro na 1 januari). Van de waarborg worden lidgelden (2 Euro per speelster) en boetes in mindering gebracht. Op het einde van het seizoen wordt het resterend bedrag terugbezorgd aan de ploegen op de Redavo bekerfinale.
 • Elke ploeg dient zelf een verzekering af te sluiten voor haar speelsters. Een bewijs van verzekering dient te worden voorgelegd aan het bestuur voor de start van de competitie.

Speelgerechtigde speelsters-Lidkaarten

 • Elke ploeg dient een aansluitingskaart per speelster in te vullen en op te sturen naar de verantwoordelijke ledenbeheer (Marijke De Hertog redavo@gmail.com). Speelsters die geen kaart bezitten mogen niet aan de competitie deelnemen. De ingevulde template met naam, voornaam, geboortedatum en club en pasfoto wordt opgestuurd naar de verantwoordelijke ledenbeheer. De ondertekende kaarten worden terugbezorgd aan de ploegen. Een lidkaart is enkel geldig als er een lidnummer op staat en gehandtekend is door de verantwoordelijke ledenbeheer.
 • Een speelster aangesloten bij de KBVB en spelend voor een nationale ploeg in het eerste elftal, mag niet voorkomen op het wedstrijdblad en is dus niet speelgerechtigd voor deze competitie. Vanaf het moment dat een speelster op het wedstrijdblad van een elftal in nationale afdeling heeft verschenen is ze niet meer speelgerechtigd bij Redavo voor het betreffend voetbalseizoen. Bij een vermoeden van overtreding van deze regel wordt het scheidsrechtersblad ondertekend “onder voorbehoud”. Het bestuur waakt hierover maar mag altijd ingelicht worden, bij vermoeden, op een serene, deftige manier. Ploegen die speelsters uit nationale afdelingen opstellen riskeren uit de Redavo competitie te worden gezet.
 • Er mogen maximaal 2 speelsters spelende in 1ste provinciale opgesteld worden
 • Veranderen van club is mogelijk tot de eerste competitiespeeldag. Een speelster kan niet verboden te worden om te wisselen van club. De bestaande lidkaart dient wel te worden aangepast door de verantwoordelijke ledenbeheer. Overgang tijdens het seizoen is slechts mogelijk in uitzonderlijke gevallen en dient besproken met bestuur en betrokken clubs.
 • Uitschrijven van speelsters gebeurt voor de eerste dag van de competitie. Op de aanlsuitingslijst worden de namen van de niet meer aan te sluiten speelsters doorhaalt. Het blijft altijd mogelijk om de betreffende speelsters nadien opnieuw in te schrijven.
 • De minimum speelgerechtigde leeftijd is 12 jaar, en dit niet eerder dan de verjaardag.

Kalender

 • Afhankelijk van het aantal ploegen wordt er in drie reeksen gespeeld, geografisch verdeeld met heen en weer matchen binnen de reeks en een eventueel een eindronde tussen de reeksen op basis van de rangschikking binnen de reeks.
 • Het bestuur stelt de kalender op rekening houdend met beschikbaarheid terrein/wensen van de verschillende clubs. Elke ploeg zal deze nakijken en goedkeuring geven.  De kalender en het aanvangsuur moeten worden gerespecteerd.   Een match kan tot +/- 15 minuten later starten indien de ploeg die dit veroorzaakt telefonisch verwittigt.
 • Het is niet toegestaan om 2 wedstrijden op dezelfde dag te spelen.
 • De thuisploeg zorgt voor een scheidsrechter.

 

Afgelastingen

 • Afgelaste wedstrijden omwille van weersomstandigheden en onbespeelbaarheid van het veld worden ingehaald op een datum die de betreffende clubs onderling vastleggen.
 • Bij een algemene afgelasting van de KBVB voor eerste elftallen heren en dames in Antwerpen EN Brabant wordt er niet gespeeld.
 • Als het voetbalveld niet conform is aan de reglementaire bepalingen wordt er niet gespeeld.

 

Wedstrijden

 • De aansluitingskaarten dienen bij elke match aanwezig te zijn en gecontroleerd te worden bij de schoenencontrole voor de aanvang van de wedstrijd. De kaartjes liggen in de dezelfde volgorde als op het wedstrijdblad. De ploegverantwoordelijke leest de namen van de speelsters af op het wedstrijdblad en de ploegverantwoordelijke van de tegenpartij controleert de kaartjes. Het ontbreken van de aansluitingskaarten wordt niet aanvaard. De benadeelde ploeg kan ofwel weigeren om de match te spelen (mits vermelding op de feuille), ofwel zorgt de betreffende ploeg ervoor dat de kaarten voor het einde van de wedstrijd aanwezig zijn. Indien dit niet het geval is wordt de wedstrijd verloren met 5-0 en dient er een boete van 20 euro betaald te worden. De lidkaarten blijven op de locatie van de wedstrijd aanwezig totdat het wedstrijdblad werd afgetekend door beide ploegen.
 • Iedere wedstrijd duurt 2 maal 40 minuten, met een pauze van 10 a 15 minuten.
 • De tegenpartij is minstens een half uur voor de aanvang van de wedstrijd aanwezig.
 • Het aantal op te stellen speelsters is gelimiteerd tot een maximum van 20.
 • De thuisploeg verandert van shirt indien er een felle gelijkenis is met die van de bezoekende ploeg.
 • Indien er met rugnummers gespeeld wordt, moeten deze op het wedstrijdblad vermeld staan.
 • Beide kapiteins dragen een goed zichtbare armband.
 • Spelen met beenbeschermers is verplicht. Dit moet voor de wedstrijd gecontroleerd worden door de scheidsrechter.
 • Slechts 2 afgevaardigden per ploeg mogen tijdens de wedstrijd in de neutrale zone lopen en moeten op het wedstrijdblad vermeld staan.
 • Het aantal vervangingen is ongelimiteerd en gebeuren wanneer de wedstrijd stilligt. Er wordt dan een seintje gegeven aan de scheidsrechter.
 • Bij forfait wordt er 20 Euro boete aan Redavo betaald. Dit bedrag wordt van de waarborg afgehouden en zal op het einde van het seizoen vereffend worden. Er zal 40 Euro worden aangerekend indien er totaal niet verwittigd wordt. Bij een onaangekondigd forfait gaat de boete naar de benadeelde ploeg
 • Een reglementaire verbanddoos is beschikbaar in de neutrale zone.
 • Hygiëne moet zowel in de kleedkamers als op de toiletten verzekerd zijn. De kleedkamers, douches en het sanitair worden in ordelijke en goede staat achtergelaten.
 • Speelsters of personen onder invloed van drank of een ander verslavend middel worden van het veld geweerd. De afgevaardigden kunnen hier samen met de scheidsrechter over beslissen.
 • Wie als speelster een gele kaart krijgt, mag verder spelen maar wordt wel vermeld op het wedstrijdblad. Twee gele kaarten op een match betekent een rode kaart en onmiddellijke uitsluiting. Indien een speelster 3 gele kaarten krijgt tijdens het seizoen krijgt ze een schorsing voor de volgende wedstrijd.
 • Een rode kaart betekent onmiddellijke uitsluiting. Een rode kaart moet eveneens vermeld worden op het scheidrechtersblad. Deze persoon mag niet vervangen worden en wordt verboden de eerstvolgende wedstrijd mee te spelen. Elke rode kaart wordt behandeld door het bestuur die de verdere sanctie zal bepalen. De volgende ploeg zal op de hoogte gebracht worden door het bestuur. Bij rood wordt een boete opgelegd van 20 Euro.
 • Tijdens de pauze wordt er drank aangeboden aan de speelsters en de scheidsrechter door de thuisploeg.
 • De wedstrijden worden met minimum 7 speelsters aan beide kanten beëindigd.
 • Het wedstrijdblad dient te worden ondertekend door beide ploegafgevaardigden na elke wedstrijd.
 • Na de match kan in onderling overleg een versnapering voorzien worden (vrijblijvend).
 • Indien een club meerdere ploegen inschrijft mogen de speelsters in beide ploegen aantreden.

Sportiviteit op- en rond het veld

 • Slechts 2 afgevaardigden per ploeg mogen tijdens de wedstrijd in de neutrale zone lopen. Deze mensen staan op het wedstrijdblad vermeld. Tijdens de match hebben de afgevaardigden een leidende functie.  Zij moeten er absoluut voor zorgen dat het veld niet betreden wordt door supporters tijdens de match. Enkel de verzorgers betreden het veld om gekwetste speelsters van het veld te helpen.
 • Elke ploeg is verantwoordelijk voor onregelmatigheden die gepleegd worden door eigen speelsters, trainers en supporters. Het Redavo bestuur kan beslissen een ploeg te schorsen of uit te sluiten.
 • De scheidsrechter mag een wedstrijd affluiten indien hij vaststelt dat er niet op een normale manier verder kan gespeeld worden door het gedrag van speelsters, begeleiders en supporters. Zowel speelsters, trainers als begeleiders kunnen gesanctioneerd worden voor het storen van het verloop van de wedstrijd.

 

 

Beloningen

 • Fair play award: De ploeg die het meeste punten scoort voor fair play (op basis van stemmen door de andere ploegen) krijgt een beloning van 20 Euro.
 • De ploegen die gedurende een seizoen geen boetes oplopen, ontvangen elk een beloning van 20 Euro.

 

Klassement

 • De uitslagen worden bij verstuurd per sms of e-mail onmiddellijk na de wedstrijd naar de secretaris en tenlaatste voor zondagavond 20.00u. Niet doorbellen van de uitslag: Euro 2.50 Euro Opgelet: ook bij afgelasting of forfait dient men dit te melden.
 • De winnende ploeg krijgt 3 punten. Bij gelijkstand wordt er 1 punt gegeven. De verliezer krijgt 0 punten
 • In geval van gelijke stand in de klassering wordt de rangschikking opgesteld op basis van volgende afspraken: aantal gewonnen wedstrijden, doelpuntensaldo (voor-tegen), het hoogste aantal gemaakte doelpunten, het laagste aantal tegendoelpunten
 • Bij het opstellen van het eindklassement zal bij gelijk aantal punten in het klassement en gelijk aantal gewonnen wedstrijden tussen de eerste twee ploegen in de rangschikking een testmatch gespeeld worden om uit te maken wie kampioen wordt.
 • Een ploeg die forfait geeft voor de rest van het seizoen wordt geëlimineerd, m.a.w. alle punten hieraan verbonden vervallen alsof deze ploeg er niet bij was van in het begin.
 • Wekelijks wordt het klassement door de secretaris doorgemaild naar alle ploegen en op de site gezet.
 • Wedstrijdbladen moeten aan de secretaris bezorgd worden, ofwel afgeven, ofwel opsturen of mailen. Voor ontbrekende wedstrijdbladen wordt een boete van 2,5 Euro aangerekend.

 

Redavo Wissebeker

 

 • Naast de competitie wordt er ook wisselbeker gehouden. De trekking voor de eerste ronde vindt plaats op de opstartvergadering bij het begin van het seizoen. Deelname aan de beker is niet verplicht, maar moet voor de trekking van de eerste rond gemeld worden.
 • De wisseltrofee blijft in de running zolang deze nog geen 3x op 5 jaar tijd werd gewonnen door dezelfde ploeg.
 • Indien er één of meerdere beste verliezers nodig is voor de tweede ronde wordt er na elke bekerwedstrijd van de eerste ronde 5 strafschoppen gegeven, ongeacht de uitslag, zodat bij gelijke standen een beste verliezer kan bepaald worden. De beste verliezer wordt bepaald op basis van de opéénvolgende criteria: uitslag van de wedstrijd (gelijkspel beter dan verlies), gevolgd door doelpuntensaldo, aantal doelpunten en strafschoppen. De ploeg die de dan het meeste goals heeft gemaakt bij de strafschoppen is beste verliezer is (3-3 is bijvoorbeeld beter dan 1-1). Indien er dan nog geen winnaar kan aangeduid worden, gebeurd dit door loting. Bij gelijkspel van de wedstrijd is het evenwel belangrijk dat er ook bij gelijkspel van de penalty’s wordt verder getrapt tot er een winnaar bekend is.  Als de eindstand van de penalty’s dus ook gelijk is, trapt er 1 voor 1 een nieuwe speelster van iedere ploeg, tot er een winnaar bekend is. Indien de beide ploegen blijven binnen trappen tot alle speelsters aan beurt zijn geweest, mag er terug een speelster trappen die al aan beurt geweest is.
 • Opgelet: speelsters die een RODE kaart gekregen hebben tijdens de match, mogen niet deelnemen aan de penalty’s (gele kaart wel).
 • Een rode kaart betekent een uitsluiting voor de volgende competitiematch. Gele- en rode kaarten tijdens bekerwedstrijden dienen gemeld te worden en worden behandeld zoals in de competitie.
 • Indien er uit een bekerwedstrijd vanaf de 2de ronde geen winnaar komt, worden er ook 5 strafschoppen gegeven. Zelfde regels als hierboven beschreven.
 • Voor de halve finales worden er officiële scheidsrechters door Redavo aangeduid.

Alle clubs mogen zich kandidaat stellen om de bekerfinale te organiseren. De organiserende club zorgt voor een officiële scheidsrechter en twee lijnrechters en krijgt hiervoor een vergoeding van 100 Euro. Organiserende ploeg bij de Bekerfinale zorgt ook voor het wedstrijdblad.

 • Indien de bekerfinale eindigt op een gelijkspel, volgen er eerst 2×10 minuten verlengingen. Indien de stand dan nog gelijk is volgen er strafschoppen.
 • Na de bekerfinale volgt de prijsuitreiking van de wisselbeker, competitiebeker, fairplay award, award voor arbitrage en teruggave van de waarborg. Iedere ploeg dient vertegenwoordigd te zijn op de bekerfinale. Bij afwezigheid wordt de waarborg niet teruggegeven.

Overzicht Boetes

Lidgeld te laat betaald:  Euro 10,00 na 1 september, Euro 20,00 na 1 januari

Kalender te laat: Euro 10,00

Rode kaart: Euro 20,00

Boete voor een forfait die op voorhand aangekondigd werd : Euro 20

Boete bij niet opdagen of niet verwittigen : Euro 40

Te laat doorgeven van de uitslag: Euro 2,50   Opgelet: ook bij afgelasting of forfait dient men dit te melden.

Ontbrekende wedstrijdbladen:  Euro 2,5

Afwezigheid op vergadering (ook bij verontschuldiging): Euro 2,50

Afwezigheid op bekerfinale: waarborg wordt niet teruggegeven